การทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในแบบขั้นแม่เหล็กหมุน

เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง จะมีการใช้มอเตอร์จากกระแสไฟฟ้าจากภายนอก  และในส่วนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตรงกันข้ามกับมอเตอร์ ใช้แรงจากภายนอกหมุนขดลวด ตัดกับสนามแม่เหล็ก เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้น ไฟฟ้าที่ได้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง โดยมีแต่ด้านบวกอย่างเดียว ส่วนเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับจะ แตกต่างจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง คือ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับมีวงแหวนลื่น มีลักษณะเป็นวงแหวน 2 วง เมื่อขดลวดหมุนตัวจะทำให้ได้กระแสไฟฟ้าวิ่งกลับไปกลับมาในวงจร จึงเรียกว่าไฟฟ้ากระแสสลับ

กระแสไฟฟ้าสลับในแบบขั้นแม่เหล็กหมุน จะใช้วิธีหมุนขั้วแม่เหล็กที่อยู่บนเพลา ทำให้เส้นแรงแม่เหล็กตัดผ่านขดลวดทองแดงที่พันติดอยู่บนเปลือก ทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าบนปลายขดลวดทองแดง แบบนี้ไม่ต้องมี Slip Ring และแปรงถ่าน เพื่อนำแรงดันไฟฟ้าไปใช้งาน แต่มีแปรงถ่านและ Slip Ring ต่อกับขดลวดทองแดง ที่พันอยู่บนแกนแม่เหล็ก เพื่อใช้สำหรับป้อนไฟฟ้ากระแสตรงไปเลี้ยงขดลวดทองแดง เพื่อสร้างความเข้มของสนามแม่เหล็ก

กระแสไฟฟ้าสลับในแบบไม่มีแปรงถ่าน มีการทำงานออกเป็นส่วน ๆ โดยขอยกตัวอย่าง Automatic Voltage Regulator (A.V.R.) เป็นชุดควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่นำไปใช้งานให้คงที่ ซึ่งเป็นการทำงานควบคุมอย่างอัตโนมัติ หลักการทำงานของ A.V.R. เป็นการนำกระแสสลับที่เกิดจาก Stator Coil มาแปลงเป็นกระแสตรง จ่ายเข้า Exciter Field Coil โดยปริมาณกระแสตรงจะมีการควบคุมให้มากหรือน้อยตามสภาพการณ์ของแรงดันไฟฟ้าจาก Stator Coil โดยเป็นไปอย่างอัตโนมัติ มีระบบ 1 เฟส และ ระบบ 3 เฟส  หรือ 3 เฟส 4 สาย แบ่งแยกตามกันออกไป ซึ่งจริงๆแล้วนั้นจะมีหลายชุดตามความเหมาะสม

วิธีการทำงานและประเภทของสายพานในปัจจุบัน

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

การส่งกำลังทางกลจากเพลาอันหนึ่งไปยังเพลาอีกอันหนึ่งอาจทำได้สามวิธี คือ โดยใช้เฟือง ใช้สายพาน และใช้โซ่ การส่งกำลังโดยสายพานเป็นการส่งกำลังแบบอ่อนตัวได้ ซึ่งมีข้อดีและข้อเสียหลายประการเมื่อเปรียบเทียบกับการส่งกำลังโดยใช้เฟืองและโซ่ ข้อดีคือ มีราคาถูกและใช้งานง่าย รับแรงกระตุกและการสั่นสะเทือนได้ดี ขณะใช้งานไม่มีเสียงดัง เหมาะสำหรับการส่งกำลังระหว่างเพลาที่อยู่ห่างกันมากๆ และค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำอย่างไรก็ตามข้อเสียของการขับด้วยสายพานก็มีคือ อัตราการทดที่ไม่แน่นอนนักเนื่องจากการสลิปและการครีฟ ของสายพานและต้องมีการปรับระยะห่างระหว่างเพลาหรือปรับแรงดึงในสายพานระหว่างการใช้งาน นอกจากนั้นยังไม่อาจใช้งานที่มีอัตราทดสูงมากได้ ซึ่งมักใช้กับอัตราทดไม่เกิน 5

สายพานแบ่งออกเป็นสี่ชนิดตามลักษณะหน้าตัดของสายพาน คือ สายพานแบนมีหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สายพานลิ่ม มีหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู สายพานกลมมีหน้าตัดเป็นรูปวงกลมและสายพานไทม์มิ่ง มีหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูแต่จะทำเป็นร่องคล้ายฟันเฟืองตลอดความยาวของสายพาน แต่ละชนิดจะมีลักษณะในการใช้งานต่างกันวัสดุที่ใช้ทำสายพานซึ่งใช้งานกันมากก็คือหนัง แต่ถ้าเป็นการใช้งานพิเศษ เช่นอยู่ในบรรยากาศที่มีความชื้นสูง มีไอของสารเคมี หรือมีน้ำมันอยู่ด้วยก็มักใช้แบบ Chrome Leather เพื่อให้มีอายุการใช้งานได้นานพอสมควร จึงมักให้ค่าความเค้นในการออกแบบต่ำกว่าความต้านแรงดึงสูงสุดของสายพานมากๆ โดยทั่วไปจะใช้ค่าความปลอดภัยประมาณ 10 ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของสายพานหนังจะมีค่าประมาณ 0.40 – 0.50 และความเร็วใช้งานควรจะอยู่ในช่วง 1,000 – 2,000 m/min

อีกชนิดหนึ่งคือสายพานยางประเภทนี้จะมีฝ้ายหรือผ้าใบเป็นไส้ภายในและมียางหุ้มอยู่ภายนอก ยางที่ใช้หุ้มจะเป็นยางที่อบด้วยกำมะถันในอุณหภูมิสูง เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและความต้านแรง สายพานยางเหมาะสำหรับใช้กับงานที่มีน้ำมันหรือแสงแดด เมื่อเปรียบเทียบกับสายพานหนังแล้ว สายพานยางจะมีราคาถูกกว่าแต่อายุใช้งานสั้นกว่าสายพานยางทนต่อสภาพบรรยากาศในการใช้งานได้ดีกว่าสายพานหนัง ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของสายพานยางจะมีค่าประมาณ 0.30 – 0.40 และสามารถรับแรงดึงได้ประมาณ 20 N ต่อชั้น ต่อความกว้าง 1 mm. ทุกชนิดที่กล่าวมานี้จะยืดตัวได้ดีดังนั้นเมื่ออยู่ภายใต้แรงดึงจะยืดตัวทำให้เกิดการสลิปบนล้อ ในทางปฏิบัติจึงมักจะยืดให้ตึงไว้ก่อนใช้งานทั้งนี้เพื่อเป็นการลดการสลิปของสายพาน

บรรจุภัณฑ์พลาสติกสามารถถูกดึงออกจากสินค้าโดยไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะเฉพาะตัวของสินค้า

929c392748cdf3b12da25f6c53690830

บรรจุภัณฑ์พลาสติกหมายถึง สินค้าทุกชนิดที่ทำจากวัสดุใดๆ ที่นำมาใช้สำหรับห่อหุ้ม ป้องกัน ลำเลียง จัดส่งและนำเสนอสินค้า ตั้งแต่วัตถุดิบถึงสินค้าที่ผ่านการผลิต ตั้งแต่ผู้ผลิตถึงผู้ใช้หรือผู้บริโภคบรรจุภัณฑ์ประกอบด้วย บรรจุภัณฑ์สำหรับการขายหรือบรรจุภัณฑ์ลำดับที่หนึ่ง ได้แก่บรรจุภัณฑ์ที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการขายของให้กับผู้ใช้รายสุดท้ายหรือผู้บริโภค ณ จุดซื้อ บรรจุภัณฑ์กลุ่มหรือบรรจุภัณฑ์ลำดับที่สอง ได้แก่บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ที่จุดซื้อกลุ่มสินค้าที่มีจำนวนขายมากกว่าหนึ่ง ไม่ว่าสินค้านั้นจะถูกขายให้กับผู้ใช้รายสุดท้ายหรือผู้บริโภคหรือไม่ก็ตาม และไม่ว่าบรรจุภัณฑ์นี้จะถูกใช้เพื่อการดึงสินค้าจากชั้นวางของ ณ จุดขายก็ตาม บรรจุภัณฑ์พลาสติกนี้สามารถถูกดึงออกจากสินค้าโดยไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะเฉพาะตัวของสินค้า บรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับการขนส่ง หรือบรรจุภัณฑ์ลำดับที่สาม ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับช่วยในการลำเลียงและขนส่งสินค้า ที่ขายจำนวนมากหรือกลุ่มบรรจุภัณฑ์ เพื่อป้องกันความเสียหายทางกายภาพระหว่างการขนส่ง บรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่งไม่รวมตู้คอนเทนเนอร์สำหรับการขนส่งทาง ถนน รางเลื่อน เรือหรือทางอากาศ

การตีความหมายของคำว่า บรรจุภัณฑ์ให้ถือตามเกณฑ์ต่อไปนี้จะถือว่าของสิ่งหนึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์พลาสติก ต่อเมื่อของสิ่งนั้นเป็นไปตามความหมายที่กล่าวข้างต้น โดยไม่พิจารณาคาบเกี่ยวกับหน้าที่อื่นที่บรรจุภัณฑ์อาจทำได้ เว้นแต่สิ่งสิ่งนั้นจะถูกผนวกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าและมีความจำเป็นเพื่อห่อหุ้ม พยุง หรือถนอมรักษาสินค้าตลอดอายุของสินค้านั้น และมีวัตถุประสงค์ให้ใช้ บริโภค หรือทิ้ง องค์ประกอบทุกชิ้นพร้อมกับสินค้าตัวอย่างสิ่งที่ถือเป็นบรรจุภัณฑ์ตามเกณฑ์นี้ ได้แก่ กล่องขนมหวาน แผ่นฟิล์มห่อรอบกล่องซีดีตัวอย่างสิ่งที่ไม่ถือเป็นบรรจุภัณฑ์พลาสติกตามเกณฑ์นี้ ได้แก่: กระถางดอกไม้ที่มุ่งหวังให้อยู่คู่กับต้นไม้ตลอดอายุของต้นไม้ กล่องใส่เครื่องมือช่าง ถุงชา ชั้นแว็กซ์ห่อหุ้มเนยแข็ง ผิวหุ้มไส้กรอก เป็นต้น

ความสามารถของหลอดไฟ LED ในการทนต่อการสั่นสะเทือน

หลอดไฟ LED จะมีความสามารถในการทนต่อการสั่นสะเทือนได้มากกว่า สินค้าหลายตัวได้เลือกใช้ หลอดไฟ LED เพื่อใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน เนื่องจากกินไฟน้อย ประหยัดกว่า และยังทนต่อการสั่นสะเทือนได้อีกด้วย เช่น ลิฟต์ ที่ติดตั้งในอาคาร จะติดหลอดไฟ LEDเพราะลิฟต์ นั้นจะมีอาการสั่นและเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา ทำให้ลดโอกาสการเสียของหลอดไฟได้มากขึ้น ทำให้ไม่ต้องมีพนักงานเข้าไปเปลี่ยนหลอดไฟถี่เท่าเดิม

หลอดไฟ LED แบบเดิมนั้นจะมีการกระพริบของแสงที่ความถี่ของการกระพริบ 50 Hz. เนื่องจากกระแสไฟฟ้าที่ใช้สำหรับหลอดไฟประเภทนี้จะเป็นกระแสสลับ คนงานและพนักงานประมาณ 10-30% มีปฏิกิริยากับการกระพริบของแสงเหล่านี้ โดยอาการที่เกิดเช่น อาการปวดหัว ปวดตา เมื่อมองชิ้นงานภายใต้แสงนีออนต่อเนื่องหลายชั่วโมง และ หากพนักงานเหล่านั้นอยู่ในสายการผลิตก็อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อ อัตราประสิทธิภาพในการทำงานได้ด้วยเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ดีหลอดไฟนีออนที่มีการกระพริบระดับ 100 Hz ก็ยังมีขายอยู่แต่นั้นไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาผลกระทบต่อตัวพนักงานไปเสียทั้งหมดอยู่ดี

แต่สำหรับหลอดไฟ LED เพื่อติดตั้งทดแทนหลอดไฟนีออนฟูลออเรสเซ็นต์แบบเดิมๆ ที่โรงงานหรือสำนักงานคุณใช้อยู่ ปรากฏว่าหลอดไฟ LED ไม่มีการกระพริบของแสงแท้ที่จริงแล้วการกระพริบของตัวเม็ดแสงสว่าง LED เองนั้นจะไม่กระพริบ แต่อย่างไรก็ดีไฟฟ้าที่เข้าสู่แหล่งกำเนิดแสงในหลอดก็ยังคงเป็นไฟฟ้าที่ผ่าน Driver ที่ทำหน้าที่แปลงไฟฟ้าจากกระแสสลับเป็นกระแสตรง แต่จากการวัดหลอดไฟ LEDที่ใช้ Driver คุณภาพสูงจะสามารถแสดงผลการกระพริบได้ถี่โดยประมาณ มากกว่า 400 Hz ซึ่งก็เป็นความถี่เกินกว่าที่สายตาจะรับรู้ได้ และจะทำให้พนักงานที่อยู่ภายใต้แสงประเภทนี้ ในสายการผลิตก็รับรู้ได้ว่าแสงที่กระทบเข้าตาของพนักงานเหล่านั้นเป็นแสงที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น และเหมาะสมมากขึ้นในการทำงานที่ต่อเนื่อง และยังผลให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานในท้ายที่สุดนั่นเอง

การคำนวณเลขของเบอร์โทรให้กลายเป็นเบอร์สวยได้ง่ายๆ

เบอร์สวยที่ดีนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นเบอร์ที่สวยอะไรมากนัก ขอให้เบอร์นั้นเป็นเบอร์ที่ส่งผลดีต่อชีวิตเราก็เพียงพอสวยนะสวยได้ แต่สวยที่ว่าสวยในด้านศาสตร์ละกันคะในเบอร์สวยนั้นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดคือ 7 หลักท้าย 0XX-1234567 ส่วน 3 ตัวหน้าไม่มีความสำคัญอะไรมากนัก เราจะดูเฉพาะ 7 ตัวหลังเท่านั้น ส่วนเรื่องผลรวมเป็นปัจจัยภายนอกซึ่งมองไม่เห็นเป็นตัวเลข ซึ่งหลายๆคนมักใช้ผลรวมด้วยอันนี้ก็แล้วแต่ความสบายใจของแต่ละคน หากใช้แล้วคุณไม่สบายใจใช้ไปก็ไม่มีประโยชน์ทุกใจเปล่าๆ ใช้เบอร์ตามที่คุณสบายใจคะ แต่ความเป็นจริงแล้วหากฐานเลขในเบอร์ดี ก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วคะ จะยกตัวอย่างเบอร์สวยให้ชมคะ http://www.smartber.com/

สมมติว่ามีเบอร์สวยหนึ่งผลรวม 45 แต่ในเบอร์เป็น 0xx-2708348 ขอถามหน่อยนะคะว่า ถอดออกมาได้ 27 70 08 83 34 48 เบอร์นี้จะทำให้คุณชีวิตดีขึ้นจริงๆหรือคะ ทำให้สติปัญญาดีแก้ปัญหาเก่งรึเปล่าแน่นอนคะตอบเลยว่าแย่มากคะ นอกจากจะมีปัญหาเรื่องเงินทองแล้ว ปัญหาด้านความรัก และการงานยังตกต่ำด้วยคะ มีแต่ปัญหามากกว่าปัญญานะคะ อีกเบอร์สวยนะคะ ผลรวม 48 แต่ในเบอร์ 0xx-6542456 แต่ดูน่าใช้กว่าไหมคะ ถึงผลรวมแย่มากๆแต่ฐานเลขดียังไงก็ส่งผลดีคะ แต่ละคู่ ถอดมา 65 54 42 24 45 56 สวยขนาดนี้ไม่เสียแน่นอนคะ ดี 100% ผลรวมเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นจึงไม่สำคัญมากนัก เพราะจากที่ดูเบอร์สวยให้ลูกค้านั้นส่วนใหญ่ลูกค้าเคยมีการเปลี่ยนมาใช้แล้วหลายคนมีการตอบรับมาดีขึ้นมากว่าเบอร์เก่าที่เคยใช้ ค้าขายดีขึ้น ชีวิตความเป็นอยู่ การเงินความรักสมหวังกันทุกรายไป

งานก่อสร้างรูปแบบต่างๆที่สวยงาม

ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆสมัยนี้สามารถจะทำได้โดยอาศัยเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ ที่มีความทัยสมัยมากขึ้น การออกแบบดีไซน์ต่างๆเป็นไปได้เกือบหมดทุกอย่างที่มีการคิดขึ้นมา สามารถจะสร้างสรรค์ขึ้นมาได้โดยไม่มีปัญหาเหมือนกับสมัยก่อนนี้ ด้วยวิทยาการที่มีความทันสมัยในยุคนี้นั้นทำให้ขีดจำกัดในการสร้างสรรค์ต่างๆมีน้อยลงมาก

การออกแบบต่างๆ ตามแนวคิดสามารถเพิ่มขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของการก่อสร้างอาคาร บ้านเรือ ตึกรามบ้านช่องต่างๆในบ้านเรือนได้อย่างอิสระมากขึ้น สำหรับการสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆในปัจจุบันนี้ ที่มีความแปลกใหม่สร้างบรรยากาศที่ดีให้กับบ้านเมือง โโยเฉพาะในตัวเมืองใหญ่ที่เป็นสิ่งแสดงถึงความเจริญของวิทยาการนั้นๆ

ในส่วนขอรูปแบบของสิ่งปลูกสร้างที่เน้นในเรื่องของการออกแบบต่างๆที่มากหน้า หลายตา และมีความยากมากขึ้น ก็มีมากขึ้นตามไปด้วย การที่ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องปรับตัวกับแบบต่างๆที่มีมากขึ้น ก็มีเพิ่มด้วย เพราะไม่มีใครที่อยากได้แบบของบ้าน อาคาร ที่มีหน้าตาเหมือนกันเป็นแมสโปรดักส์ หรือที่สมัยก่อนเรียกบ้านจัดสรรว่ารังนก เพราะมีหน้าตาเหมือนกันไปหมด

รูปแบบงานก่อสร้างสมัยใหม่

  • สิ่งปลูกสร้างร่วมสมัย เข้าสมัย หรือสมัยใหม่ไปเลยก็มีความได้รับความสนใจจากผู้ที่สนใจจำนวนมาก การที่มีรูปแบบของสิ่งปลูกสร้างที่มีความทันสมัย ทำให้มีความหลากหลายมากขึ้นในเรื่องสถาปัตยกรรม
  • ที่พบเห็นได้ทั่วไปแบบโมเดินแม้จะมีโครงสร้างเรียบง่าย แต่มีลูกเล่นที่มีไอเดีย ดีไซน์ต่างๆที่จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีทางวิศวะกรรมในการก่อสร้างมากขึ้นด้วย

วีแชท ลุยตลาดไทยสู่โมบาย อีโค่ ซิสเต็ม

แอพพลิเคชั่นแชทหลังๆแข่งกันครองตลาดการใช้งานในหมู่ผู้ที่ใช้สมาร์ทโฟนอย่างมาก ที่ครองตลาดมากๆและเป็นที่นิยมน่าจะเป็นไลน์ ที่เรารู้จักกันดี ไม่นานนี้ก็มี วีแชท ที่เข้ามาเจาะกลุ่มผู้นิยมแชทในไทย และเริ่มวางแผนการใช้งานสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่นิยมใช้แอพนี้ในแบบต่างๆ

นับเป็นโซเชียลแอพพลิเคชั่นที่กำลังมาแรงและมีอัตราเติบโตของผู้ใช้งานทั่วโลกเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ สำหรับแอพพลิเคชั่น วีแชท(WeChat) ที่พัฒนาโดยบริษัท เทนเซ็นส์ ที่ถือเป็นยักษ์ใหญ่ด้านไอทีของจีน อัตราการเติบโตในยอดจำนวนผู้ใช้บริการสูงถึง 500% ในเวลาเพียง 8 เดือน และจากผลสำรวจของ บริษัท เอซีนีลเส็น จำกัด ก็ระบุว่า คนไทยจำนวน 30% ที่มีสมาร์ทโฟน ได้ใช้แอพพลิเคชั่นวีแชทเป็นประจำทุกวัน จึงถือเป็นความสำเร็จที่น่าพอใจ

อย่างไรก็ตามมีแผนจะผลักดันให้ วีแชท เป็น “โมบาย อีโค่ ซิสเต็ม” ที่ให้ผู้ใช้สามารถเข้าหาข้อมูลสินค้าและบริการ หรือสั่งซื้อได้จากออฟฟิเชียล แอคเคานท์ต่าง ๆ เช่น เทสโก้โลตัส ลูกค้าสามารถเข้ามาเอาคูปองส่วนลดซื้อสินค้าได้ในวีแชท ฯลฯ รวมถึงการใช้ประโยชน์จัดกิจกรรมต่าง ๆ จากโกบอล แคมเปญ ที่ได้ทำแคมเปญในทั่วโลก เช่น การดึงลิโอเนล เมสซี นักเตะระดับโลกมาเป็นพรีเซ็นเตอร์ ซึ่งช่วยให้มียอดจำนวนดาวน์โหลดเพิ่มขึ้นถึง 60%

ข่าว: เดลินิวส์

ความต้องการใช้ปั๊มลมในงานต่างๆ

ในเรื่องความน่าสนใจ และความจำเป็นในการใช้งานพวก ปั๊มลม ต่างๆมีความจำเป็นกับงานต่างๆที่ทำมากน้อยแค่ไหน บางทีแล้วน่าอยู่ที่ความสำคัญ และความต้องการในการลดภาระด้วยเครื่องทุ่นแงที่สามารถจะสนองตอบกับความต้องการให้กับผู้ใช้ได้ ซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้จริงๆทำได้ครอบคลุมหลายส่วนอยู่ด้วยเช่นกัน

 

ส่วนมากแล้วความต้องการในการใช้งานเหล่านี้ไม่ได้มีอะไรมาก สามารถใช้งานได้หลากหลาย รวมทั้งการใช้งานหลากหลายรูปแบบด้วยโดยที่การต่อปั๊มลมเข้ากับอุปกรณ์อะไรหลายๆอย่างๆด้วยกัน สำหรับในส่วนนี้เองการใช้งานหลายๆอย่างๆตามกันมาด้วยกัน

ประโยชน์หลากหลายของปั๊มลม

ในส่วนการทำงานต่างๆที่ต้องการการใช้งานอัดลมนั้นสามารถใช้งานปั๊มลมได้หลากหลายด้วยเหมือนกัน

  • ความอเนกประสงค์ในการต่อ และใช้งานให้เข้ากับงานเป็นไปอย่างง่าย
  • สามารถเลือกขนาดความจุของปั๊มลมให้พอดีกับลักษณะงานได้
  • งานบางชนิดจำเป็นต้องพึ่งปั๊มลมในการทำงานอย่างดี
  • มอบความสะดวกในการใช้งานได้ค่อนข้างสูง ทำให้เบาแรงในการใช้งานได้มากตามไปด้วย

โนเกีย เผยโฉมของใหม่ “ลูเมีย 1020”

โนเกียเผยโฉมสมาร์ทโฟนตัวใหม่ที่นิวยอร์ค ประเทศอเมริกาเมื่อวันที่ 11 เกี่ยวกับการแถลงข่าวงานเปิดตัวมื่อถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ของโนเกีย ที่เริ่มกลับมาตีตลาดในกลุ่มผู้ใช้โทรศัพท์มือถืออีกครั้ง โดยโนเกียถือว่าเป็นค่ายผู้ผลิตที่มีชื่อมาก และครองตลอดมือถือมาเป็นเวลานานก่อนจะถูกสมาร์ทโฟนช่วงชิงตลาดด้วยแอบเปิด หรือซัมซุงในปัจจุบัน มารอบนี้จุดเด่นอยู่ที่กล้องที่มีความลบะเอียดสูงถึง 41 ล้าน px

ในยุคปัจจุบัน ผู้คนต้องการมากกว่าการถ่ายรูป โนเกียต้องการพาผู้คนก้าวไปอีกขั้น จากการถ่ายภาพนิ่งไปสู่การบันทึกภาพและเสียง และแบ่งปันเรื่องราวในชีวิต โนเกีย ลูเมีย 1020 คือความหมายใหม่ของการถ่ายภาพ เซ็นเซอร์ 41 เมกะพิกเซลเจเนอเรชั่น 2 พร้อมระบบซูมแบบใหม่ ทำให้เห็นรายละเอียดได้มากกว่าเดิม ทำให้ได้ภาพคมชัดเท่าที่กล้องถ่ายรูปดิจิทัลจะทำได้

จุดเด่นของการถ่ายภาพของลูเมีย 1020 ผ่านเซ็นเซอร์ 41 ล้านพิกเซล คือ สามารถถ่ายภาพได้สองขนาดพร้อมกัน ทั้งภาพ 38 ล้านพิกเซล และภาพเพียง 5 พิกเซล สำหรับแชร์ผ่านสังคมออนไลน์ทั้งนี้ โนเกีย ลูเมีย 1020 จะเริ่มวางจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาเป็นแห่งแรก ผ่านเอทีแอนด์ที ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2556 ราคา 299.99 เหรียญสหรัฐ ภายใต้เงื่อนไขสัญญาการใช้บริการเครือข่าย AT&T เป็นเวลา 2 ปี หลังจากนั้นจะวางจำหน่ายในยุโรป จีน ภายในไตรมาส นี้ มีให้เลือกสามสี คือ เหลือง ขาวและดำ

ส่วนในประเทศไทย ยังไม่ได้กำหนดราคาและวันวางจำหน่ายแจ้

Cr เดลินิวส์